Диспансер здійснює:

  • профілактичні заходи антиалкогольного, антинаркотичного та антитютюнового спрямування;

  • діагностично – лікувальну допомогу особам, залежним від вживання психоактивних речовин;

  • забезпечує консультативну та лікувальну наркологічну допомогу лікувально – профілактичним закладам м. Херсона та Херсонської області;

  • надає замісну підтримувальну терапію хворим з опійною наркоманією в м. Херсоні;

  • надає стаціонарну допомогу мешканцям м. Херсон та області лікарями наркологами проводяться огляди для визначення станів сп’яніння, відповідно до вимог діючого законодавства, та здійснюється профілактична робота;

  • здійснює обов’язкові профілактичні наркологічні огляди певним категоріям професій.